Left Banner

Hodnocení obchodu

Hodnocení obchodu

Left Banner

Kategorie blogu

Kategorie blogu

Zásady ochrany osobních údajů


Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem

Pavel Pavlas, trvalým bydlištěm Jižní 227, Záhornice, 289 03, IČ: 02561867, zapsaný v obchodním rejstříku ŽÚ města Nymburk

Osobními údaji

jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby

Provozovatel e-shopu www.zdravenadobi.cz jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, případně v souladu s dalšími právními předpisy. Zákazník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží (služby). Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi.

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Pokud Zákazník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. Po uplynutí lhůt uvedených výše Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Zákazník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Zákazníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

Přihlášením se k odběru newsletterů souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely oslovování s marketingovými nabídkami Provozovatele. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dotčené osoby, který můžete kdykoliv odvolat.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Práva Zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

  • Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům (na opravu poskytnutých Osobních údajů, na výmaz poskytnutých Osobních údajů, na omezení zpracování Osobních údajů)
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (na přenos osobních údajů na jiného správce)
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Zákazník může svá výše uvedená práva uplatnit prostřednictvím žádostí na adrese obchod@zdravenadobi.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci na webových stránkách e-shopu.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem

21. 1. 2023